Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
w Medyce

Pliki do pobrania:

1.Wniosek

2.Zgłoszenie

3.Zasady rekrutacji do klas pierwszych

ZASADY REKTUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. J.G. PAWLIKOWSKIEGO W MEDYCE

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowane zostały na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Rozdział 2a,
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,
3. Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Rekrutacją do klas pierwszych objęci są kandydaci klas szóstych szkół podstawowych.

Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (art.20e ust.1 ustawy o systemie oświaty) – mają zagwarantowane miejsce w gimnazjum obwodowym.
Zgłoszenia należy przedłożyć w sekretariacie szkoły do dnia 18 kwietnia 2016r. (w godzinach od 8 00 – 12 00 ).

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych – 7 czerwca 2016r.

Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, opinii/orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli kandydat posiada), 1 fotografia ( aktualna) kandydata - do 30 czerwca 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych - do 1 lipca 2016r.

Kandydaci spoza obwodu (jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami), przyjmowani są na podstawie WNIOSKU składanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły kierując się kryteriami zawartymi w statucie szkoły.

Druki ZGŁOSZENIA i WNIOSKU o przyjęcie do klasy pierwszej dostępne są w sekretariacie gimnazjum i stronie internetowej szkoły.

 

 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage