Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego
w MedyceInformatyka

Zadania - informatyka klasy I i II

Zadanie 1 klasa I.

Plan lekcji - należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym

 • plik ma mieć nazwę plan imię i nazwisko klasa
 • plik ma zawierać tabelę, w której będzie umieszczony Twój plan lekcji
 • komórki tabeli mogą zawierać inne zajęcia, np. kółka zajęć pozalekcyjnych, SKS
 • strona musi być ustawiona poziomo (Plik -> Ustawienia strony... karta Rozmiar papieru sekcja Orientacja przycisk Pozioma) musi być kolumna "Godziny", zawierająca czas trwania lekcji napisane przy pomocy indeksu górnego,
 • ocenę podniesie zastosowanie ciekawego, niestandardowego obramowania tabeli, wypełnienia komórek kolorem, odpowiedniego wyboru koloru i rodzaju czcionki itp., aby całość miała estetyczny wygląd.Zadanie 2 klasa I.

Zaproszenie - należy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym

 • plik ma mieć nazwę zaproszenie, imię i nazwisko oraz klasa
 • należy odpowiednio dobrać czcionki oraz margines górny i dolny aby plik składał się z jednej kartki w układzie poziomym
 • praca powinna zawierać formy i odpowiednie treści wymagane w zaproszeniu,
 • pracę można urozmaicić grafiką dostępną w Internecie,
 • układ zaproszenia musi być taki żeby po wydrukowaniu stanowił formę składaną jak na przykładzie poniżej:
Zadanie 3 klasa I
Prezentacja multimedialna o informatyce

 • Pracę należy wykonać w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych PowerPoint
 • plik ma mieć nazwę prezentacja, imię i nazwisko oraz klasa
 • Stwórz prezentację dotyczącą informatyki, komputerów i ogólnie technologii informacyjnej.
 • Prezentacja ma składać się co najmniej z 15 slajdów.
 • Pierwszy slajd ma być tzw. slajdem tytułowym np. "Jan Kowalski Moja prezentacja dotyczyć będzie..." Natomiast ostatni ma być tzw. slajdem końcowym i zawierać np. napis "Dziekuję za obejrzenie mojej prezentacji Autor: Jan Kowalski".
 • Prezentacja ma zawierać tekst i grafikę (można kopiować z internetu).
 • Każdy slajd ma mieć tło i efekt przejścia do następnego slajdu.
 • Elementy tekstowe oraz grafika mogą być animowane.
 • Kolejne slajdy mają pokazywać się po kliknięciu myszką.
 • Jeden ze slajdów ma zawierać wykres stworzony w programie Excel, który dotyczy tematu prezentacji (dane do wykresu mogą pochodzić z internetu albo można je wymyśleć samemu - plik z wykresem ma znajdować się na dysku)

Tematy prac:

 1. Budowa komputera stacjonarnego lub laptopa.
 2. Zagrożenia płynące z Internetu.
 3. Historia firmy Microsoft.
 4. Historia firmy Apple.
 5. Procesory firmy Intel.
 6. Procesory firmy AMD.
 7. Historia produktu Windows.


Zadanie 4 klasa I
Kodowanie w Scratch

 • Otwórz Scratch -https://scratch.mit.edu/
 • plik ma mieć nazwę scratch, imię i nazwisko oraz klasa.
 • Wykonaj scenkę składającą się z jednego duszka, który ma za zadanie zadać pytanie użytkownikowi i czekać na prawidłową odpowiedź.
 • Duszek ma się ruszać oraz mają pojawiać się "dymki" z odpowiednimi tekstami.
 • Postaraj się, aby skrypty były skomplikowane a całość wyglądała estetycznie.
 • Zapisz pracę używając Plik- pobierz na swój komputer.
Zadanie 5 klasa I
Kodowanie w Baltie

 • Używając programu Baltie - https://www.sgpsys.com/pl/ wykonać zadanie umieszczone poniżej.
 • plik ma mieć nazwę baltie, imię i nazwisko oraz klasa.
 • kod w Baltie ma zawierać możliwie jak namniejszą liczbę poleceń.Zadanie 6  klasa I
W programie Microsoft Office Excel 2003 utwórz jak na rysunku poniżej,

 • użyj funkcji LICZ.JEŻELI() w arkuszu kalkulacyjnym
 • W arkusz stwórz tabelkę zawierająca imiona, nazwiska osób oraz ich kolory oczu. Mogą to być koledzy i koleżanki z klasy.
 • Następnie wstaw tabelkę, w której będą automatycznie wyliczane liczby osób z konkretnymi kolorami oczu
 • Wstaw wykres odnoszący się do tych danych. Odpowiednio go sformatuj, nadaj ciekawe kolory
 • Sprawdź, czy modyfikacja danych wpływa na wykres
 • Zapisz plik pod nazwą kolor oraz imię i nazwisko i klasa.


Zadania klasa II


Zadanie 1 klasa II
Życiorysnależy wykonać w programie Microsoft Office Word 2003 lub nowszym,

 • Zapisz plik pod nazwą zyciorys oraz imię i nazwisko i klasa.
 • należy odpowiednio dobrać czcionki oraz margines górny i dolny aby plik składał się z jednej kartki
 • musza być podane następujące działy: Dane osobowe, Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe, Umiejętności dodatkowe, Znajomość języków obcych, Zainteresowania
  należy użyć tabulatorów aby odpowiednio wyrównać tekst w poszczególnych działach, nie "przesuwać" tekstu spacjami!
 • Dane takie jak adres e mail, telefon i adres mogą być nieprawdziwe.
 • w dziale Wykształcenie zacząć od szkoły ostatnio ukończonej, należy wymyślić szkołę ponadgimnazjalną (taką, do której zamierzasz pojść) i/lub studia, należy napisać tylko rok rozpoczęcia i ukończenia szkoły
 • w dziale Doświadczenie zawodowe zacząć również od miejsca ostatniego zatrudnienia, należy wymyślić swoje doświadczenia zawodowe, podać jednak dokładną datę rozpoczecia i ukończenia pracy (dzień, miesiąc, rok) oraz zajmowane stanowisko. Oczywiście doświadczenie zawodowe ma być zmyślone
  ustawienia strony (marginesy) oraz formatowanie czcionki dobrać tak, aby życiorys zajmował jedną stronę.Zadanie 2 klasa II

Faktura -  Do tego ćwiczenia należy arkusz kalkulacyjny Microsoft Office Excel 2003 lub nowszym
 • Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel i zapisz plik pod nazwą faktura oraz imię i nazwisko i klasa.
 • Celem ćwiczenia będzie stworzenie arkusza obliczającego wartość podatku i należności dla danej grupy produktów.
 • Nazwij odpowiednio kolumny. Kolumnom: Cena jednostkowa, Wartość netto, Wartość brutto przyporządkuj typ walutowy (zaznacz kolumnę - prawy przycisk - Formatuj komórki... karta Liczby kategoria Waluta). Dla kolumny VAT ustal typ procentowy.
 • Ustal nazwy artykułów, nie muszą być takie same jak na wzorze. Dobierz dla każdego produktu odpowiednio jednostkę miary, cenę jednostkowe, ilość oraz podatek VAT. Zorientuj się jaką stawką podatku obłożone są wybrane produkty.
 • Kolumny Wartość netto, Wartość VAT oraz Wartość brutto należy obliczyć przy wykorzystaniu formuł.
 • Pamiętaj formuła zaczyna się od znaku "="! Na przykład, aby obliczyć wartość netto mleka należy do komórki wpisać następującą formułę =D4*E4. Podobnie postępujemy z komórkami, które sumują wartość netto, wartość podatku i wartość brutto (np. aby podsumować wartość netto nalęzu użyć formuły =SUMA(F4:F9). We wzorze kolorem żółtym wypełniono komórki, dla których należy użyć formuł.
 • Dodaj odpowiednio krawędzie, ustal kolory czcionki i komórek (nie musi być taki sam jak we wzorze).Zadanie 3 klasa II
Kodowanie w Scratch - Quiz matematyczny
 • Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/
 • Wykonaj quiz zawierający 5 zadań ze sumowania liczb.
 • Należy użyć dwóch zmiennych, które będą przybierać wartości losowe.
 • Duszek ma reagować na poprawną i błędną odpowiedźZadanie 4 klasa II

Wyobraź sobie, że organizujesz konkurs dla swoich kolegów. Konkurs jest dwuetapowy. W drugim etapie mogą wziąć udział tylko ci uczestnicy, którzy uzyskają w pierwszym etapie połowę maksymalnej liczby punktów.
Zaprojektuj tabelę prezentującą wyniki uczestników konkursu. Zastosuj funkcję JEŻELI do uzyskania informacji, kto zakwalifikował się do następnego etapu konkursu. Do graficznego oznaczenia zakwalifikowanych uczestników wykorzystaj polecenie formatowania warunkowego. W ten sposób łatwo zlokalizujesz w tabeli koleżanki i kolegów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu.
Konstruując własną tabelę, możesz wzorować się na poniższej ilustracji.
 • Zaprojektuj formułę obliczającą całkowitą liczbę punktów uzyskaną przez poszczególnych zawodników. Zgodnie z zamieszczoną ilustracją w komórce J4, a następnie skopiuj ją do bloku komórek J5:J16
 • Zaprojektuj formułę, która zakwalifikuje odpowiednie osoby do drugiego etapu konkursu. Proponujemy ci, aby dla osób, które zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu, w kolumnie K pojawiło się słowo TAK, zaś dla pozostałych uczestników słowo NIE. Do zaprojektowania tej formuły zastosuj funkcję JEŻELI. Wpisz jako pierwszy argument warunek sprawdzający, czy wartość komórki zawierającej łączną liczbę punktów jest większa lub równa połowie maksymalnej liczby punktów do zdobycia, drugim argumentem jest słowo TAK, zaś trzecim słowo NIE.
 • Skopiuj komórkę K4 zawierającą zaprojektowaną formułę do bloku komórek K5:K16. Operacja ta pozwoli ci uzyskać informację, kto zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu.

Zadanie 5 klasa II

Kodowanie w Baltie
 • Używając programu Baltie - https://www.sgpsys.com/pl/ wykonać zadanie umieszczone poniżej.
 • plik ma mieć nazwę baltie, imię i nazwisko oraz klasa.
 • kod w Baltie ma zawierać możliwie jak namniejszą liczbę poleceń.Zadanie 6 klasa II

Używając programu Microsoft Excel wykonaj tabelę jak poniżej:


Wpisz odpowiednią formułę do komórki C3, która umożliwi wypełnienie wszystkich komórek umożliwiając tabliczkę mnożenia.
Zakończone prace należy skopiować na pendrive i oddać wg terminów, które są podane poniżej:

grupa I a       25 maj 2017
grupa I b       29 maj 2017
grupa I c       25 maj 2017
grupa I abc   30 maj 2017 
grupa II abc  25 maj 2017
grupa II c      29 maj 2017

Dodatkowo oceniane będą zadania w Baltie (Junior B3)

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage